Návod na použitie trampolíny
0 0,00 €
Váš nákupný košík je zatiaľ prázdny
Akciový tovar Novinky ÚLOVOK DŇA

Návod na použitie trampolíny

Pred použitím trampolíny si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie. Ako u každého druhu športovej aktivity aj tu sa môže užívateľ zraniť. Z hľadiska zníženia rizika úrazu, dbajte prosím na dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov a opatrení.


Trampolína ako používať

Správne používanie trampolíny

Najskôr by ste si mali osvojiť pocit na trampolíne a jej odstredivú silu. Sústreďte sa pritom na základný postoj a precvičovanie jednotlivých skokov tak dlho, pokiaľ ich nebudete vykonávať s ľahkosťou. Pre ukončenie skoku skrčte nohy, predtým než sa dotknete skákacej plochy ( žinenky ) trampolíny. Túto techniku by ste mali používať tak dlho, kým vykonávate základné skoky. Prerušovacia technika je na mieste vždy, keď strácate rovnováhu alebo kontrolu nad Vašim skokom.

Najskôr vyskúšajte jednoduché skoky. Robte ich komplexne a bez chýb, než prejdete k zložitejším skokom. Skok ovládate vtedy, ak vyskakujete z istého miesta a doskočíte na ten istý bod. Vyhnite sa skákaniu na trampolíne po dlhšiu dobu, pretože únava zvyšuje riziko zranenia. Skáčte v kratších časových intervaloch a doprajte túto radosť aj iný. Nezabudnite na to, že na trampolíne nemôžu súčasne skákať dve osoby a viac.

Skákajúcim odporúčame tričko s krátkym rukávom, šortky, teplákovú súpravu, gymnastickú obuv alebo silné ponožky avšak možné je aj skákať naboso. Na začiatku budete pravdepodobne uprednostňovať horné diely s dlhým rukávom a nohavice ako ochranu pred možnými odreninami, než budete dokonale ovládať všetky skoky. Nepoužívajte topánky s tvrdou podrážkou, ktoré narušujú povrch skákacej plochy.

Zraneniam predídete, keď na trampolínu správne vstúpite a potom z nej aj dobre zostúpite. Pri vstupe sa rukou pridržiavajte rámu a nad pružinami naskočte na skákaciu plochu trampolíny alebo sa na žinenku skotúľajte. K správnemu zostupu sa presuňte na stranu trampolíny, držte sa pevne rámu a zostúpte z trampolíny na zem. Malým deťom pri nástupe a zostupe pomôžte.

Na trampolíne neskáčte ľahkovážne, pretože sa tým zvyšuje riziko úrazu. Kľúčom k istému pohybu a radosti z neho je zvládnutie jednotlivých skokov. Nesúperte  s inými užívateľmi vo výške skokov. Nepoužívajte trampolínu bez dozoru dospelej osoby.

Masterjump trampolína

Nebezpečenstvo zásahu

Užívanie alkoholu a drog: nepite alkohol a neberte drogy, ak práve používate trampolínu! Hrozí Vám nebezpečenstvo úrazu, pri zoskoku z trampolíny sa môžete zraniť, stratiť kontrolu, naraziť do iného skákajúceho alebo pristáť na pružiny.

Náraz na pružiny alebo rám: na trampolíne sa pohybujete vždy v strede jej plochy. Tým znižujete riziko nárazu na pružiny alebo rám, ktoré by Vás mohli zraniť. Nikdy neskáčte a nestúpajte na obvodový ochranný vankúš, lebo nie je vybavený na to, aby udržal hmotnosť jednej osoby.

Strata kontroly: neskúšajte žiadne zložité manévre, kým predošlé skoky neovládate a ak so skákaním iba začínate. Ak toto nedodržíte, zvyšujete tým nebezpečenstvo úrazu voči sebe. Môžete pristáť na rám, na pružiny alebo dokonca úplne mimo trampolíny. Kontrolovaný skok sa vyznačuje tým, že doskočíte na rovnaké miesto, z ktorého ste vyskočili. Pri strate kontroly skrčte silne kolená pri doskoku. Tým opäť získate rovnováhu a spomalíte skok.

Saltá (kotrmelce, premety): na trampolíne nevykonávajte saltá akéhokoľvek druhu ( dopredu alebo dozadu ). Mohli by ste dopadnúť na hlavu alebo si poraniť krk. Úrazy môžu mať za následok ťažké ( napr. ochrnutie ) či dokonca smrteľné zranenia.

Iné predmety: nepoužívajte trampolínu, pokiaľ sa pod ňou nachádzajú zvieratá, ľudia alebo rôzne predmety - zvyšujete tým riziko úrazu. Nedržte v ruke žiadne predmety a taktiež nedávajte žiadne predmety na trampolínu počas doby, kedy je používaná Vami alebo niekým ďalším. Nad trampolínou by sa nemali nachádzať stromy, konáre, drôty alebo iné predmety, ktoré zvyšujú riziko úrazu.

Zlá údržba trampolíny: trampolína v zlom stave zvyšuje riziko úrazu. Prosím, skontrolujte trampolínu pred každým použitím, či nie sú oceľové rúrky prehnuté,  či nie je poškodená skákacia plachta, uvoľnené alebo poškodené pružiny a vôbec narušená celková stabilita trampolíny.

Poveternostné vplyvy: berte na vedomie tiež poveternostné vplyvy pôsobiace na trampolínu. Ak je trampolína vlhká alebo mokrá, môžete sa nej ľahko pošmyknúť alebo dokonca zraniť sa. Pri príliš silnom vetre ľahko stratíte rovnováhu.

Trampolína AGA

Umiestnenie trampolíny

Dbajte na dostatok voľného priestoru nad trampolínou. Odporúčame minimálnu výšku 7,3 m od zeme. Uistite sa, že sa v blízkosti trampolíny nenachádzajú nebezpečné predmety, ako sú vetvy alebo iné objekty (napr. hojdačky, bazény), káble s el. prúdom, múry, ploty atď.

K bezpečnému užívaniu trampolíny myslite aj na jej vhodné umiestnenie a nezabudnite na nasledujúce pokyny:

  1. Uistite sa, že trampolína bude stáť na rovnom povrchu.
  2. Toto miesto by malo byť dostatočne osvetlené.
  3. Pod trampolínou by sa nemali nachádzať žiadne predmety. Pri nedodržaní týchto smerníc sa zvyšuje riziko úrazu.

Obsluha a údržba

Trampolíny boli vyvinuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a s najvyššou remeselníckou zručnosťou. Pri správnej obsluhe a údržbe ponúka trampolína dostatok zábavy po dobu niekoľkých rokov. Dodržaním týchto bezpečnostných nariadení znížite nebezpečenstvo úrazu, preto sa prosím riaďte nasledujúcimi pokynmi. Táto trampolína bola vyrobená za určitým účelom a pre určenú hmotnosť. Presvedčte sa, že sa na trampolíne nachádza vždy iba jedna osoba. Žinenku je treba chrániť pred kontaktom s ostrými a špicatými predmetmi, mohlo by dôjsť k vzniku trhlín. Pred každým použitím prekontrolujte, či sú všetky diely v bezchybnom stave, či nie sú opotrebované či dokonca niektoré nechýbajú.

Skontrolujte obzvlášť

  • trhliny, diery alebo inak zmenený tvar skákacej plochy
  • prehnutú žinenku
  • otvorené švy, otvorené fixačné pásky alebo iné možné opotrebovanie
  • pokrivené alebo zlomené časti rúrok a stojných nôh
  • zlomené, chýbajúce alebo poškodené pružiny
  • poškodený, chýbajúci alebo zle upevnený kryt žinenky
  • vystupujúce predmety (ostré alebo špicaté) na trubkách, pružinách alebo žinenke

Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií alebo nájdete inú podobnú chybu, ktorá by mohla spôsobiť škodu na zdraví užívateľa, treba trampolínu rozložiť alebo zabrániť ďalšiemu použitiu, až do odstránenia poruchy.

Silný vietor

Pri silnom vetre môže dôjsť k prevráteniu trampolíny. Ak má nastať veterné počasie, je nutné trampolínu premiestniť do chránených priestorov alebo ju rozložiť. Ďalšou možnosťou je spojenie vonkajšieho horného rámu trampolíny so zemou, a to pomocou silného povrazu (lana) alebo hákov. Pre zaistenie bezpečnosti je nutné trampolínu upevniť na minimálne troch miestach. Nikdy neupevňujte iba nohy, mohli by sa samovoľne oddeliť od rámu .

Preprava trampolín

Pre zmenu miesta trampolíny treba pomoc druhej osoby. Všetky spojenia by mali byť prekryté a zabezpečené lepiacou páskou, ktorá odoláva poveternostným vplyvom. Tá udrží rám počas transportu vcelku a zabráni možnému rozpojeniu rúr. Trampolínu pomaly a opatrne zdvihnite, držte ju v horizontálnej polohe. Pre iný druh transportu by mala byť trampolína rozložená úplne.